1. FISCHER Blog
 2. Tipy na dovolenou
 3. Patnáctka památek UNESCO pro vaši dovolenou v Řecku

Patnáctka řeckých památek UNESCO pro vaši dovolenou 

Co se dozvíte?

  Země pod bájným Olympem nabízí množství pamětihodností a řada z nich se stala součástí dědictví UNESCO. Podívejte se, které jsou dobře dostupné z oblíbených prázdninových destinací.

  Do Řecka jezdíme především za koupáním a výtečnou gastronomií. Země pod bájným Olympem však nabízí i nezměrné množství pamětihodností z různých historických období. Řada z nich se pro svou kulturní hodnotu stala součástí světového dědictví UNESCO. Podívejte se, které řecké památky jsou dobře dostupné z oblíbených prázdninových destinací.

  Apollónův chrám v Bassai

  Text - Bassai

  První řeckou památkou na seznamu UNESCO se stal v roce 1986 Apollónův chrám v Bassai. Templ z 5. století před naším letopočtem, který najdete v opuštěné krajině jihozápadního Peloponésu, objevil až francouzský architekt Bocher v roce 1765. Nebývale velká (délka přes 38 metrů) i zachovalá stavba oslavuje Diova syna, boha mytologie a náboženství Apollóna. Architektura chrámu využívá všechny tři základní stavební řády starověkého Řecka (dórský, jónský, korintský).

  Věděli jste, že Apollón byl dvojčetem bohyně lovu Artemis?

  Středověké město Rhodos

  Text - RhodosNejvíce památek ve městě Rhodu, které omývají rovnou dvě moře (Egejské a Středozemní), pochází z doby johanitských rytířů. Během procházky si všimněte paláce Velmistrů, ulice Rytířů či Nové tržnice. Hlavní důvod světové proslulosti Rhodu však budete hledat marně. Slavný Rhodský kolos, jeden ze sedmi divů světa a nejvyšší sochu starověku, dávno zničilo zemětřesení. Jeho umístění dnes připomíná dvojice sloupů v přístavu Mandraki.
  • Lokalita: ostrov Rhodos
  • Součást dědictví UNESCO od: 1988
  Věděli jste, že skutečnou podobu Rhodského kolosu, který ztělesňoval boha slunce Helia, vůbec neznáme?

  Starověká Olympie

  Text - OlympiePřes jedno tisíciletí se tady konaly antické olympijské hry. Jejich vrcholem se stala Olympiáda roku 67 za účasti samotného císaře Nerona. Zničený areál objevili archeologové až v 18. století. Starověká Olympie představuje důkaz kulturní a společenské vyspělosti starých Řeků, vrcholící během závodů dočasným smírem („ekecheira“) mezi znepřátelenými obcemi. Na místě uvidíte olympijský stadion, chrámy a několik muzeí (např. dějepisné a současných olympijských her). Věděli jste, že k olympijským disciplínám patřily i závody koňských spřežení, volný styl (pankration), pěstní zápas nebo vytrvalostní závod dlouhý 4 500 metrů?

  Pythagoreion a Héraion

  Text - PythagoreionKilometr dlouhý a veřejně přístupný vodovod Eupalineion v malebném přístavu Pythagoreion na Samu ručně vykopali už v 6. století př. n. l. Kousek od něj se rozkládá antické archeologické naleziště Heraion. Dominují mu masivní pozůstatky chrámu, zasvěceného bohyni Héře. O jeho obřích rozměrech svědčí i to, že byl svého času mnohem větší než aténský Pantheon. Za vidění stojí i obětní oltář, lázně nebo zrekonstruovaný antický sloup.
  • Lokalita: ostrov Samos
  • Součást dědictví UNESCO od: 1992
  Věděli jste, že Pythagoreion se opravdu jmenuje podle slavného matematika Pythagora?

  Antické město Filippoi

  Antické město Filippoi

  Původně se tady těžilo zlato. Jméno získalo po Filipu II., otci Alexandra Velikého. Roku 42 př. n. l. zde Antonius s Octavianem zničili Caesarovy vrahy Bruta a Cassia. A dochované zbytky starověkého města Filippoi (Philippi) dokumentují úžasné architektonické a stavební umění našich předků. Vynikají z nich církevní chrámy, fórum, trosky domů a především obří, dosud využívaný amfiteátr. Z pozdější éry pochází bazilika B (kolem roku 560).

  • Lokalita: 50 km od letiště Kavala (pro ostrov Thassos)
  • Součást dědictví UNESCO od: 2016

  Věděli jste, že apoštol Pavel založil ve Filippoi první křesťanskou komunitu na evropském kontinentu?

  Mykény

  Text - MykényOznačení mykénská kultura (období od 16. do 12. století př. n. l.) má původ v centru této první řecké civilizace Mykénách (Mykines). Na novodobém výzkumu lokality poblíž města Argos a přístavu Korint se podílel i proslulý německý archeolog Heinrich Schliemann. Největší taháky naleziště v Mykénách tvoří hrad s mohutným opevněním, šachtové hroby, tři metry vysoká Lví brána, Athénin chrám a hrobka krále Agamemnona, řeckého velitele v Trojské válce. Věděli jste, že řecké báje a pověsti považují za zakladatele Mykén hrdinu Persea?

  Historické centrum Korfu

  Text - KorfuMálokteré město na řeckých ostrovech se pyšní takovou koncentrací památek jako Korfu (Kerkyra). Jeho centrem je zelené a rušné náměstí Esplanáda s Maitlandovou rotundou, honosným palácem sv. Jiří a Michaela či pomníkem prvního řeckého prezidenta Ióannise Kapodístia. Nad ním se tyčí Stará pevnost, zatímco o kus dál se rozpíná Nová pevnost, jedna z největších vojenských staveb Benátské republiky. A biskupským kostelem San Giacomo, zámečkem Mon Repós s rozlehlým parkem nebo Menékratovou hrobkou výčet ani zdaleka nekončí…
  • Lokalita: ostrov Korfu
  • Součást dědictví UNESCO od: 2007
  Věděli jste, že v ženském klášteře Panagía Vlachérna, dobře viditelném z letoviska Perama, žijí už jen dvě jeptišky?

  Sakrální centrum Meteora

  Text - MeteoraO městě Kalambaka v centrální Thesálii se často mluví jako o nejkrásnějším v Řecku. Nic to ale není ve srovnání s komplexem šesti monumentálních klášterů na majestátních, až 500 metrů vysokých pískovcových skaliscích v jeho okolí. Neuvěřitelné panorama pravoslavného areálu Meteora vám skutečně vezme dech. S jejich stavbou se začalo v 11. století a dnes patří k nejvýznačnějším křesťanským poutním místům světa. Věděli jste, že do mužského monastýru Varlaam a ženského Roussanou se dokonce dostanete na prohlídku?

  Klášter Dafnion

  Klášter Dafnion

  Chcete-li se seznámit s dokonalou ukázkou byzantské architektury, prohlédněte si středověký klášter Dafnion na západním okraji Atén. Nejstarší budova u posvátné cesty do Eleusis byla postavena už v 6. století, poté se zde střídali pravoslavní mniši a cisterciáci. Hlavní chrám pochází pravděpodobně z první poloviny 11. století, jeho vnitřní výzdoba z 12. století vyniká řadou nádherných mozaik s výjevy z tzv. Dvanáctera.

  • Lokalita: cca 40 až 100 km od pobřeží Attiky a Evie
  • Součást dědictví UNESCO od: 1990

  Věděli jste, že Dafnion patří mezi památky UNESCO společně s kláštery Hosios Lukas v Bojótii a Nea Moni na Chiosu?

  Byzantské město Mystras

  Text - Mystras

  Poblíž starověké Sparty a nejvyššího peloponéského pohoří Taygetos turisté obdivují výtečně zachovaný areál středověkého města Mystras. Mohutná pevnost, katedrála Metropolis, palác Despotů, klášter Perivleptos či kaple Agia Sophia odkazují na jeho velkou minulost, která se začala psát ve 13. století. Na historické hodnotě nic nemění ani fakt, že Řecko ho v roce 1821 získalo jako bezvýznamnou, nájezdníky několikrát vyplněnou obec. Dnes se řadí mezi nejvýznamnější řecké památky.

  Věděli jste, že v 15. století bylo Mystras hlavním městem Peloponésu?

  Posvátná hora Athos

  Text - Athos

  Na poloostrově stejného jména roste snad až do nebe svatá hora Athos. V rámci Řecké republiky se těší administrativní autonomii a nejen proto se označuje za Vatikán ortodoxní církve. Před více než tisícovkou let na ní začala výstavba klášterů, ve kterých dnes vedou asketický život poustevníci z celé pravoslavné Evropy. Monastýrů jsou na dvě desítky, spadají přímo pod konstantinopolského patriarchu a k nejvýznamnějším se řadí Dionisiou, Helandariou či Megistis Lavras.

  Věděli jste, že vstoupit do areálu se povoluje pouze mužům?

  Asklépiův chrám v Epidauru

  Text - Asklépiův chrám

  U městečka Ligourio na východě Peloponéského poloostrova se nachází zbytky antického města Epidauros s amfiteátrem a chrámem boha léčitelství Asklépia. Svatostánek, jehož zbytky se dochovaly do současnosti, představoval nejvýznačnější léčitelské centrum celého starověku. Návštěvníci areálu můžou obdivovat též kruhovou stavbu pro chov posvátných hadů (thóla) a velký poutní dóm (katagógeia).

  Věděli jste, že do amfiteátru v Epidauru se vešlo až 14 tisíc diváků?

  Athénská akropolis

  Athénská akropolis

  Symbol starověkého Řecka, dominanta řecké metropole, jedinečná historická památka – to všechno představuje Akropole v Aténách. Obecně byla akropolis (česky třeba vyšehrad) centrální opevněné návrší antického města s palácem vladaře a církevním chrámem. První mykénské stavby zde stály nejspíše již v polovině 2. tisíciletí př. n. l. Hlavní dochované součásti jsou chrám bohyně Athény (Parthenón), divadlo Dionýsia Eleuthera, Odeon Heroda Attika, Periklův Odeon nebo Eumeneovo sloupořadí.

  • Lokalita: cca 30 až 100 km od pobřeží Attiky a Evie
  • Součást dědictví UNESCO od: 1987

  Věděli jste, že po dobytí Atén Turky sloužila Akropole jako sídlo guvernéra, mešita a harém?

  Město Soluň

  Text - Soluň

  Druhé největší řecké město Soluň (Thessaloniki) založil makedonský král Kassandros už tři století před naším letopočtem. V současnosti zde funguje důležitý přístav a jedinečné prolnutí antických a byzantských památek s moderní architekturou vábí turisty z celého světa. Na toulkách Soluní si nenechte ujít výraznou Bílou věž z 15. století, baziliku Hagios Demetrios, bytelné městské opevnění, řadu předkřesťanských či byzantských chrámů a jiné monumenty.

  • Lokalita: 90 km od Chalkidiki
  • Součást dědictví UNESCO od: 1988

  Věděli jste, že Kassandros byl švagrem samotného Alexandra Velikého?

  Věštírna v Delfách

  Text - Delfy

  Na vrcholu slávy věštírny v Delfách se bez jejího posvěcení nestalo ve starém Řecku v podstatě nic důležitého, dokonce ani vyhlášení války. Teď patří archeologické naleziště Delfy, ležící severně od Peloponésu za Korintským zálivem, k nejslavnějším památkám v Řecku. Hlavní chrám Delfské věštírny, v němž kdysi pýthie (věštkyně) předpovídala nad trhlinou v zemi v místě geologického zlomu, stojí v terasovité krajině ve výšce 600 metrů.

  Věděli jste, že nejasná slova věštkyň skrývali kněží ve verších, umožňujících protikladný výklad kvůli nezpochybnitelnosti věštby?

  josef.krenek
  27. 6. 2024

  Líbí se vám náš článek?
  Sdílejte ho na sociálních sítích a buďte také inspirací pro ostatní!